ENESEJUHTIMINE

Olen mentoriks alustavatele juhtidele, koolitajatele, meeskondadele, start-up-tiimidele ja kõigile teistele, kes tahaksid osata paremini oma igapäevast stressi juhtida, aega planeerida ja leida teadliku mõtteviisi mudeli kaudu tasakaalu era- ja tööelu vahel.

ÕPETAN TEADLIKKU ENESEJUHTIMIST SULLE PERSONAALSELT, AGA KA SINU MEESKONNALE. 

Äris, hariduses ja psühholoogias tähendab enesejuhtimine meetodeid ja strateegiaid, kuidas seada endale eesmärke; kuidas need tähtsuse järjekorda seada; kuidas planeerida oma aega ja ülesandeid, hinnata ennast, reguleerida oma mõtteid ja emotsioone kriitilistes situatsioonides. Enesejuhtimine tähendab enese arendamist inimesena terviklikult ning põhiliseks mõõdikuks on siin isiklik efektiivsus ja kriteeriumiks rahulolu iseenda ja oma eluga. Teadlik enesejuhtimine õpetab olema tulemuslik sõltumata ümbritsevatest asjaoludest ja tagab ka hoolimata takistustest järjepideva orienteerituse arengule ja edule. Oskuslikuks enesejuhtimiseks peame aru saama oma mõtteviisist ja suutma seda vajadusel muuta

Maailmakuulus Stanfordi ülikooli psühholoog Carol S. Dweck on uurinud aastakümneid, mis on see, mis eristab edukaid ja õnnelikke inimesi mitte nii edukatest, ning on teinud läbimurdelise avastuse: mõtteviisil on tohutu jõud. Teadlased on aru saanud, et inimestel on suurem võime elukestvaks õppimiseks ja aju arendamiseks, kui me varem arvasime.

Igaühel meist on välja kujunenud mõtteviis ehk suhtumine maailma. Erinevate uskumuste süsteemide tõttu mõtleme me kõik unikaalselt. Mõtteviis on meie elu juhtija – selle kaudu tunnetame me maailma, seame paika oma enesekindluse ja ellusuhtumise. Seega, mõtteviis kas tõstab või takistab meid. Teadlik mõtteviisi arendamine aitab jõuda teadmistest arusaamiseni ja arusaamisest tulemusteni.

Meie põhiliseks töövahendiks on meie isiksus, endaga peaks hästi läbi saama ja peaksime mõistma ka oma käitumise mõju teistele inimestele. See ei ole üksnes ratsionaalne tegevus, vaid hõlmab terviklikku inimesekäsitlust, kus on oluline nii sisemine heaolutunne kui ka teadmised ja oskused, mis aitavad saavutada parimaid tulemusi. Parem enesejuhtimine – enese motiveerimine, eesmärkide seadmise oskus, kiire otsustamine, enesekindlus, stressiga toimetulek ja enese emotsioonide mõistmine – tagab parema soorituse ja suurema rahulolu. 

Teadliku enesejuhtimise mentorlus aitab sinul või sinu meeskonnal end analüüsida, muuta sisseharjunud mustreid, teadvustada enda sisemisi takistajaid ja teha seda kõike nii, et muutus oleks tulemuslik ja püsiv.

ETTEVÕTETELE

Vaimse vormi loeng ettevõtetele

„HEUREKA! Tööd saab teha ka ilma
kroonilise stressi ja pideva ärevustundeta“

Praktiline teadliku enesejuhtimise loeng

Kestvus: 2 tundi

Kellele

Meeskondadele, kes sooviksid tööstressiga paremini toime tulla

TEEMAD

Kuidas ja miks peab hoidma vaimset vormi; igapäevased emotsioonid ja kuidas need meie elu juhivad; kiired ja praktilised lõõgastustehnikad; liikumine ja aju; 10 asja, mida pead teadma õnneliku toitumise kohta.

TULEMUS

Saad teada, kuidas hoida end vaimselt vormis; omandad praktilised lõõgastusnipid ja saad teada vähemalt kolm tehnikat, mida igapäevaselt kasutada, et olemine oleks rahulikum ja meel rõõmsam.

TAGASISIDE KOOLITUSELE
“HEUREKA - tööd saab teha ka igapäevase stressita”:

“Kati viis meile läbi mõnusa energiaga põneva koolituse, kus aitas inimestel mõista stressi tekkimise mehhanisme ja sellega seotud biokeemilisi reaktsioone meie kehas. Ühtlasi jagas ta meiega mitmeid kasulikke ja praktilisi viise ning praktikaid mille abil inimesed saavad igapäevaselt oma stressi taset vähendada ning oma vaimse tervise heaolu kõrgel hoida. Eriti vahva boonus oli muidugi see meie jaoks spetsiaalselt koostatud lehekülg, mida meie inimesed saavad kasutada!”
Eliise Ala
People Operations Manager
Genius Sports Group
"Kati on esinejana väga mõnusa energiaga, vahetu ja aus. Mul on hea meel, et ta jagas läbipõlemisest rääkides enda isiklikku lugu ja kogemusi. See tõi kogu teema palju lähemale. Saime mitmeid uusi mõtteid ja võtteid, mis aitavad meil end paremini hoida ja märgata."
Annika Albert
SCORO SOFTWARE
"Lõpuks ometi oli Kati meie meeskonna päralt, milline õnn. Kõik meie ootused digitaalse külalislahkuse ja teadliku enesejuhtimise koolitusele said täidetud, aga üks väike konks on Kati koolitustega ka – need on sõltuvust tekitavad! Peale koolitust sain tagasisidet mitmelt töötajalt, kes vandusid, et see oli parim koolitus, millel nad on osalenud, ja meie ettevõte koolitab oma töötajaid palju. Ikka väga palju... Mul on nii hea meel, et meie teed kohtusid ja me saime veel paremaks. Aitäh! Millal me nüüd uuesti kohtumegi?"
Reelika Kuuse
müügitoe- ja klienditeenindusjuht CIRCLE K EESTI

TAGASISIDE KOOLITUSELE
“HEUREKA - tööd saab teha ka igapäevase stressita”:

“Kati viis meile läbi mõnusa energiaga põneva koolituse, kus aitas inimestel mõista stressi tekkimise mehhanisme ja sellega seotud biokeemilisi reaktsioone meie kehas. Ühtlasi jagas ta meiega mitmeid kasulikke ja praktilisi viise ning praktikaid mille abil inimesed saavad igapäevaselt oma stressi taset vähendada ning oma vaimse tervise heaolu kõrgel hoida. Eriti vahva boonus oli muidugi see meie jaoks spetsiaalselt koostatud lehekülg, mida meie inimesed saavad kasutada!”
Eliise Ala
People Operations Manager
Genius Sports Group

TAGASISIDE KOOLITUSELE
“HEUREKA - tööd saab teha ka igapäevase stressita”:

“Kati viis meile läbi mõnusa energiaga põneva koolituse, kus aitas inimestel mõista stressi tekkimise mehhanisme ja sellega seotud biokeemilisi reaktsioone meie kehas. Ühtlasi jagas ta meiega mitmeid kasulikke ja praktilisi viise ning praktikaid mille abil inimesed saavad igapäevaselt oma stressi taset vähendada ning oma vaimse tervise heaolu kõrgel hoida. Eriti vahva boonus oli muidugi see meie jaoks spetsiaalselt koostatud lehekülg, mida meie inimesed saavad kasutada!”
Eliise Ala
People Operations Manager
Genius Sports Group
"Kati on esinejana väga mõnusa energiaga, vahetu ja aus. Mul on hea meel, et ta jagas läbipõlemisest rääkides enda isiklikku lugu ja kogemusi. See tõi kogu teema palju lähemale. Saime mitmeid uusi mõtteid ja võtteid, mis aitavad meil end paremini hoida ja märgata."
Annika Albert
SCORO SOFTWARE
"Lõpuks ometi oli Kati meie meeskonna päralt, milline õnn. Kõik meie ootused digitaalse külalislahkuse ja teadliku enesejuhtimise koolitusele said täidetud, aga üks väike konks on Kati koolitustega ka – need on sõltuvust tekitavad! Peale koolitust sain tagasisidet mitmelt töötajalt, kes vandusid, et see oli parim koolitus, millel nad on osalenud, ja meie ettevõte koolitab oma töötajaid palju. Ikka väga palju... Mul on nii hea meel, et meie teed kohtusid ja me saime veel paremaks. Aitäh! Millal me nüüd uuesti kohtumegi?"
Reelika Kuuse
müügitoe- ja klienditeenindusjuht CIRCLE K EESTI

PERSONAALNE MENTORLUS

Personaalne mentorlus

ÜHEKORDNE MENTORKOHTUMINE

Kestvus: veebikohtumine 1,5 tundi

miks tulla

Tuled teiste või oma elu juhtimisega kenasti toime, äritulemused on head ja eesmärgid täidetud, kuid puudub rahulolu- ja õnnetunne. 

tulemus

Sinu mentorina peegeldan oma teadmiste ja kogemuste kaudu tagasi sinu küsimust, jagan informatsiooni, teen ettepanekuid ja aitan sul paika seada järgmised sammud, mis aitaksid seada fookust ja suurendada rahulolu iseenda ja oma eluga. 

Minu eriteadmised ja kogemused

Sinu ja sinu meeskonna vaimne vorm; üleminek spetsialisti rollist alustava juhi rolli ja aja planeerimine; süsteemide ja strateegiate loomine, arendamine ja rakendamine, muudatuste juhtimine meeskonnas; tiimi areng; teadlik enesejuhtimine; vaimne vorm ja läbipõlemine; teadlik analüüs; teadlik mõtteviis; teadvelolekukunsti rakendamine igapäevase ärevuse puhul.

Personaalne mentorprogramm

„TEADLIKU ENESEJUHTIMISE ARENGUPROGRAMM”

Kestvus: 3 kuud (12 veebikohtumist + iseseisvad ülesanded)

Põhinedes oma kogemustele olen mentoriks alustavatele juhtidele, koolitajatele, start-up-meeskondadele ja tööalaselt suurte ambitsioonidega lapsevanematele, kes tahaksid osata paremini oma igapäevast stressi juhtida, aega planeerida ja leida teadliku mõtteviisi mudeli kaudu tasakaal era- ja tööelu vahel.

KELLELE

Juhile / ettevõtlikule inimesele, kes on oma arenguteel ja soovib leida vastused küsimustele: kuhu edasi areneda, kuidas leida aega, miks ma kinni jooksen, minu suhted kolleegidega, miks on raske teha otsuseid, kas ma teen õigeid asju ja kas ma teen neid õigesti.

tulemus

Koostöös minuga omandad enesemotivatsiooni ja isiklike eesmärkide seadmise oskuse; stressi juhtimise tehnikad; praktilised tõhusad ajakasutuse tehnikad; oskuse enda käitumist ja hoiakuid ära tunda ja muuta; paindliku emotsionaalsuse ja emotsioonide juhtimise kunsti; teadmised tervise hoidmise kohta; lõõgastustehnikad.

MATERJALID

Kogu teekonda saad jälgida digitaalses päevikus, kus saad oma muutust jälgida ja minu soovitusi, ülesandeid ja praktilisi harjutusi läbi viia.

Personaalne SÜVAprogramm

MENTORLUS JA MEDITATSIOON 4

Kestvus: 4 kuud (8 mentorkohtumist, 8 juhendatud meditatsiooni)

Lapsepõlvest saati on meid õpetatud uurima ja tõestama asju välismaailmas, vähe on meid õpetatud enda sisse vaatama. Väliselt võime olla väga edukad, enese sees aga võime tunda ärevust ega oska igapäevase stressiga toime tulla. Nii võib juhtuda, et meie suhted teistega kannatavad, elus valitseb segadus või pettumused. Meditatsioon on teaduslik meetod, et tõsta oma teadlikkuse taset, liikudes mõistusest kaugemale, saades teadlikuks nii iseenda põhiolemusest kui kogu ümbritsevast. Mentorprogrammis on ühendatud aktiivsed meditatsioonid, tagasisidestamine ja mentorkohtumised. Meditatsioon aitab meid mõistusest mööda – et saaksime ligipääsu oma teadlikkusele, mis tagab fookuse ja hingerahu.

kellele

Olen ikka öelnud, et hea juht või edukas ettevõtja saab olla püsivalt edukas vaid siis, kui tagala on korras. See hõlmab ka inimese enda sisemaailma, iseenda mõistmist.

Programm on mõeldud inimesele, kes tahab sisemiselt kasvada, mõista oma ärevust meditatsiooni ja kehatunnetuse kaudu.

Teemad

Eneseanalüüs; stressijuhtimine; teadvelolekukunsti praktiline kasutamine igapäevaelus ja OSHO aktiivsed meditatsioonid, mis aitavad järjepideva praktiseerimise puhul jõuda mõistusest kaugemale, saada teadlikuks enda põhiolemusest.

tulemus

4 kuud on piisav aeg, et tõsta oma teadlikkuse taset, saada teadlikuks oma põhiolemusest ja leida endas teadliku eneseanalüüsi ja meditatsiooni kaudu fookus, rahu ja rõõm.

Materjalid

Kogu teekonda saad jälgida digitaalses päevikus, kus saad oma muutust jälgida ja minu soovitusi, ülesandeid ja praktilisi harjutusi läbi viia.

"Kati kuulab ja seepärast oskab ta küsida õigeid küsimusi, anda õigeid suuniseid. Pärast igat kohtumist Katiga on see tunne, et tõstad käed üles taeva poole ja hüüad: „JESS!“. See on edutunne, mida ta pakub."

„Mulle meeldib õppida. Mulle meeldib olla uudishimulik. Ja see kõik on mind aastate jooksul viinud kokku mitmete juhendajate ja mentoritega. Kati juurde jõudsin ma juhuslikult ühe tema veebiesinemise kaudu, kus mind võlus tema otsekohesus, selgesõnalisus ja see teatud X-faktor, millele ma mitu kuud hiljem oskan ka seletuse anda. Kati on lihtsalt meeletult tark. Tal on mitmehaardeline teadmiste- ja kogemustepagas. Ta on kohal, Ta oskab leida seoseid ja seletusi, kuhu enda pilk ei ulatu. Ja oskab märgata lahendamist vajavaid nupukesi, kuhu enda arukus poleks vaadanud. Ja kõik see suunamine tuleb tal kerguse ning loomulikkuse kaudu. Isegi kui tegemist on teemaga, millele on keeruline ausalt otsa vaadata. Tagantjärele ka tean, miks enne Kati juurde jõudmist oli mul vaja nii mitut teist „konna suudelda“. Kati on extra level. Sinna satud siis, kui päriselt oled ka suurteks ja õigeteks muudatusteks valmis.“
Liis Lusmägi
tele- ja raadiosaatejuht, reklaamihääl, mentor, ettevõtja

„Lõpuks ometi sain aru, et on okei olla selline, nagu ma olen! Ma ei pea valima, kuidas istuda ja astuda, ma saan olla mina ise. Ja see on nii lõbus!"

Ma sain teadlikuks oma sisemistest takistustest ja viivitustest, võtsin need omaks ja hakkasin neid muutma. Elu saab PÄRISELT ka olla ilus ja rõõmus. See on PÄRISELT ka okei teha neid asju, mis mulle PÄRISELT meeldivad. Kati on juhendajana väga asjalik ja hea kuulaja. Ta märkab neid asju, mida ise ei näe ja näitab teist vaatenurka. Ta oskab jääda neutraalseks, mis annab võimaluse leida vastused enda seest. Samas on ta konkreetne, et tegevuskava saaks paika ja saaks hakata selles suunas liikuma. Tänu koostööle Katiga täitsin oma suure eesmärgi ning liigun veel suurema eesmärgi poole.“
Kai Oja
Bob Proctori õpetuste maaletooja, treener, ema ja ettevõtja

Tasuta audioraamat

Minu esimene raamat “Ma ei ole hullult lahe” on päästnud elusid – vähemalt nii mulle tagasisidedesse kirjutatakse. Tänaseks on raamatu kasutusele võtnud spetsialistid, kes tegelevad teiste inimeste vaimse vormi parandamisega. WHO kinnitas, et aastal 2020 jõudsime üleilmsesse vaimse tervise kriis. Asi muutub aina kriitilisemaks. Me peame kõik ühiselt töötama selle nimel, et aidata neid, kes on liigselt muremõtetesse ja eluraskustesse kinni jäänud. 

Tahan sinule kinkida TÄIES MAHUS võimaluse kuulata raamatu “Ma ei ole hullult lahe” audioversiooni, mille olen ise sisse lugenud. See on sulle TASUTA! Kui soovid tasuta audioraamatut, jäta siia oma e-mail ja ole valmis lisaks sellele raamatule saama veel palju põnevat vaimset vormi treenivat informatsiooni. 

Minu pädevus mentorina

 • 10 aastat kogemust ettevõtluses
 • Läbipõlemise ennetamise käsiraamatu „Ma ei ole hullult lahe“ ja positiivsete muudatuste juhtimise programmi ja raamatu „Minapildi Restart“ autor
 • Eesti Sisekaitseakadeemia vaimse enesejuhtimise õppejõud
 • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud OSHO aktiivsete meditatsioonide juhendaja
 • TMK (teadliku muutuse kunst) IV tase
 • Läbitud vaimse esmaabi kursused; executive coaching EBS ärikoolis
 • Psühholoogia alused Tallinna Ülikoolis ja õppinud MSBR (mindfulness stress based reduction) juhendajaks
 • Kuna meie soolestiku ja õnnetunde seos on teaduslikult tõestatud, siis olen ka alustanud toitumisnõustaja õpinguid Annely Sootsi tervisekoolis

Minu eriteadmised ja kogemused

 • Sinu ja sinu meeskonna vaimne vorm
 • Üleminek spetsialisti rollist alustava juhi rolli ja aja planeerimine
 • Süsteemide ja strateegiate loomine, arendamine ja rakendamine
 • Muudatuste juhtimine meeskonnas
 • Tiimi areng
 • Teadlik enesejuhtimine
 • Vaimne vorm ja läbipõlemine
 • Teadlik analüüs; teadlik mõtteviis
 • Teadvelolekukunsti rakendamine igapäevase ärevuse puhul
Kajastatud:
Shopping Cart
Scroll to Top